July 17, 2024
  • United States: 06:16 PM
  • Canada: 06:16 PM
  • United Arab Emriates: 02:16 AM
Jul 17, 2024
United States: 06:16 PM|
Canada: 06:16 PM|
United Arab Emriates: 02:16 AM

Główny Urząd Statystyczny Wikipedia, wolna encyklopedia

gus co to jest

Badania statystyczne z udziałem osób fizycznych, z wyłączeniem spisów powszechnych, są prowadzone na zasadzie udziału dobrowolnego. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w badaniach statystycznych dotyczących ich działalności gospodarczej jest obowiązkowy. Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Błędy popełniane przy uprawie ogórków

gus co to jest